Доступ до публічної інформації

Багаторічна робота Центру допомогла вирішити проблеми незаконного обмеження доступу громадян до генеральних планів міст.

Суттєво зросла кількість міських рад, які розмістили матеріали генпланів на своїх сайтах. Доступ до містобудівної документації в міських радах в останні роки став більш ліберальним. Окремі міські ради намагаються виконати норму про розмежовування текстів генпланів на інформацію із відкритим та обмеженим доступом та роблять доступними окремі частини документів. Деякі міськради проголошують навіть можливість доступу до матеріалів під грифом «ДСК». Насамперед це стосується невеликих міст та міст, де містобудівна документація застаріла.

Завдяки діяльності Центру у сфері доступу до публічної інформації сталися такі позитивні зміни:

  • Скасовано гриф «Таємно» на картах великого масштабу;
  • Положення ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» – розмежування генпланів на таємну та відкриту частину;
  • Проект ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям ЗУ “Про інформацію” (у новій редакції) та ЗУ “Про доступ до публічної інформації” 6.08.2012 ухвалено за основу;
  • ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населе­ного пункту” відповідає нормам інформаційного законодавства;
  • Доручення Першого Віце-прем'єра для Мінрегоіну, Міноборону, СБУ, Мінюсту та Держкомтелерадіо;
  • Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України розпочав науково-дослідну роботу щодо зняття грифу ДСК із великомасштабних карт;
  • Зміна практики доступу в радах (доступ до документів під «ДСК», оприлюднення та веб-сайти);
  • Перші позитивні судові рішення по доступу до генпланів (Сімферополь);
  • Зібрані матеріали для прецедентних судових рішень Євросуду з прав людини (подані 2 заяви);
  • Поширення практики дій та проблематики в масштабах країни.

За роки ведення адвокаційної кампаії сформувалося коло прихильників ідеї більшої відкритості генпланів. Наші зусилля активно підтримує Управління забезпечення доступу до публічної інформації АПУ, Управління з питань дотримання прав у галузі інформаційного права Уповноваженого ВРУ з прав людини, Держкомітет з питань регуляторної політики та підприємництва. У всіх областях України діють громадські організації, що мають досвід адміністративного та судового захисту права на доступ до містобудівної документації. Ці організації взаємодіють із Центром та між собою в межах неформальної громадської мережі. Проблематику генпланів активно висвітлюють професійні і громадськими журналістами, блогери. За роки реалізації проекту у світ вийшло понад 1000 тематичних повідомлень та статей.