Перехрестя: дев’ять історій про війну та насильство
Графічний роман – це колективна робота про порушення прав людини та вплив збройного конфлікту на Донбасі на життя окремих людей і суспільство в цілому. Він містить дев’ять реальних історій, написаний на основі біографічних інтерв’ю з людьми, які в той чи інший спосіб опинилися у вирі конфлікту. Роман у новелах створений завдяки співпраці Лібереко – Партнерство за права людини та Східноукраїнського центру громадських ініціатив за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини.
Місто, з якого почалася війна
Збірка досліджень присвячена проблемі порушень прав людини у Слов’янську та відновлення миру на Сході України в 2014–2018 роках. В основі книги – свідчення цивільних осіб, які стали свідками порушень прав людини чи постраждали внаслідок військових дій у місті у квітні-липні 2014 року. У збірці проаналізовано функціонування незаконних в’язниць, переслідування мешканців міста за релігійні переконання, залучення неповнолітніх осіб до збройних формувань, питання примусової праці та торгівлі людьми в місцях несвободи, проблеми обстрілів та мінування об’єктів цивільної інфраструктури. Розглянуто також розгортання проросійської пропаганди в місті, проблеми доступу до медичної допомоги під час окупації та пошуку шляхів примирення після відновлення урядового контролю над Слов’янськом.
В атмосфері безкарності: проблеми притягнення до відповідальності осіб, причетних до незаконного позбавлення свободи цивільного населення під час збройного конфлікту на Донбасі
Звіт висвітлює окремі системні проблеми, які виникають у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним позбавленням свободи цивільних осіб у ході збройного конфлікту на Сході України. Подана в ньому інформація базується на результатах дослідження, проведеного ГО «Східноукраїнський центр громадських ініціатив». У звіті наводяться приклади реаль- них справ, що дозволить читачу на підставі поданих фактів сформувати власну точку зору на окреслені проблеми. Наприкінці звіту сформульовано рекомендації парламенту України, органам виконавчої та судової влади
Перші кроки до відновлення справедливості: посібник для тих, хто долає наслідки сексуального насильства, учиненого під час збройного конфлікту на Донбасі
Дане видання ставить за мету допомогти тим, хто постраждав від сексуального та гендерно-обумовленого насильства під час збройного конфлікту на Донбасі. У посібнику зібрано інформацію, що дає відповіді на запитання: що таке сексуальне та гендерно-обумовлене насильство, які форми та наслідки воно має, а також які існують способи подолання таких наслідків. Посібник містить практичні рекомендації з покроковим описом дій постраждалої особи в процесі юридичного захисту своїх прав, а також зразки необхідних юридичних документів. Частина книги – це список контактів державних та громадських організацій, які надають різноманітну допомогу постраждалим. Посібник підготовлено Східноукраїнським центром громадських ініціатив у співпраці з Мережею жінок, які постраждали від сексуального насильства, «SEMA-Україна».
Крайняя точка. Соблюдение прав человека и норм международного гуманитарного права в селе Широкино Донецкой области во время вооруженного конфликта на Донбассе: мониторинговый отчет
Отчет освещает задокументированные Восточноукраинским центром общественных инициатив факты нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в селе Широкино Донецкой области во время вооруженного конфликта на Донбассе. Зафиксированные нарушения показаны на фоне хода военных событий в селе в 2014–2016 гг. Существенное внимание в исследовании уделено вопросам обстрелов села и их последствиям, смертям и случаям увечий гражданских лиц, проблеме разграбления имущества жителей села. В отчете рассматриваются социально-экономические и правовые проблемы жителей Широкиного, которые были вынуждены оставить село. Важной составляющей отчета является рассмотрение вопросов об участии представителей Российской Федерации в военных действиях на территории юга Донецкой области и вопроса расследования преступлений, совершенных на территории села Широкино.
Крайня точка. Дотримання прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі: моніторинговий звіт
Звіт висвітлює задокументовані Східноукраїнським центром громадських ініціатив факти порушень прав людини та норм міжнародного гуманітарного права в селі Широкине Донецької області під час збройного конфлікту на Донбасі. Зафіксовані порушення показано на тлі перебігу воєнних подій у селі у 2014–2016 рр. Суттєва увага в дослідженні приділена питанням обстрілів села та їх наслідкам, смертям та випадкам каліцтв цивільних осіб, проблемі розграбування майна жителів села. У звіті розглядаються соціально-економічні та правові проблеми жителів Широкиного, які були змушені залишити село. Важливою складовою звіту є розгляд питань про участь представників Російської Федерації у воєнних діях на території півдня Донецької області та питання розслідування злочинів, учинених на території села Широкине.